INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2021

Nadzór konserwatorski nad realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich przy neogotyckich witrażach prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2021

 

Zawiadomienie_o_uniewanieniu_postpowania