Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia:

1. Apel bpa Andrzeja Suskiego w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez nawałnice
Drodzy Diecezjanie,
zwracam się do Was z gorącym apelem o pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice, które niedawno nawiedziły nasz kraj.
Są ofiary w ludziach, a także duże straty materialne. W tej trudnej sytuacji dla wielu osób i rodzin potrzebna jest
zwłaszcza solidarność społeczna w duchu zasady chrześcijańskiej „jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie
prawo Chrystusowe”(Gal 6,2).
Proszę zatem Drogich Diecezjan o składanie ofiar do puszek przy świątyniach naszej diecezji w niedzielę, 27 sierpnia br.
Zebrane kwoty, dar serc, zostaną przekazane bezzwłocznie potrzebującym za pośrednictwem Caritas Diecezji Toruńskiej, we współpracy z Caritas Diecezji Pelplińskiej. Materialnej pomocy niech towarzyszy wsparcie duchowe, wyrażone modlitwą.

Z pasterskim oddaniem
Wasz biskup Andrzej

 2. W sobotę 26 sierpnia 2017r. o godz. 20:00 w naszej świątyni odbędzie się koncert z udziałem
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą maestro Mariusza Smolija oraz chóru Stadtkantorei z miasta
partnerskiego Torunia - Getyngi. Solistami koncertu będą wybitni polscy artyści, uznani na arenie międzynarodowej -
Iwona Hossa (sopran) i Adam Szerszeń (baryton). W programie usłyszymy arcydzieło literatury muzycznej "Niemieckie
requiem" Johanessa Brahmsa. Festiwal odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Kultury, Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego - Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Miasta Torunia - Michała Zaleskiego.

 3.  W niedzielę 27 sierpnia 2017r. o godz. 12:00 zostanie odprawiona Msza Święta z okazji XXXVII rocznicy podpisania "Porozumień Sierpniowych" i
powstania NSZZ "Solidarność"

4.W niedzielę 27 sierpnia 2017r o godz. 20:00 zostanie odprawiona Msza Święta Dziękczynna z podziękowaniem za posługę w naszej parafii Ks.Pawła Maciejko
5.W Środę 30 sierpnia 2017r. o godz. 18:30 zostanie odprawiona Msza Święta Dziękczynna z podziękowaniem za posługę w naszej parafii Ks.Korneliusza Pełka

 

 

Życzenia z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP.

 

Toruń dnia 15.08.2017r.

Czcigodny Księże Proboszczu,
Z okazji Święta ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Mayi Panny
składam wszystkim Księżom, Parafianom i Gościom najserdeczniejsze życzenia;
wielkiej ufności wobec Boga, odważnego kroczenia Maryjną drogą i życia na
codzień w obecności Jezusa Chrystusa.
Dzisiejsze Święto skłania nas do spojrzenia na niebo i przypomina, że Maryja
jest przykładem i podporą dla wszystkich wierzących.
To Ona dodaje nam otuchy, abyśmy nie tracili ufności w oblliczu trudności.

Dlatego w codziennej modlitwie proszę Najświętszą Maryję aby orędowała u swojego
Syna za wszystkimi sprawami całej parafii o pomyślność powziętych planów.
Anna Sobecka