Ogłoszenia duszpasterskie

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  7 maj 2023 r. ( V Niedziela Wielkanocy )

 1. Msze św. w niedzielę o godz.: 730, 900, 1030, 1200, 1700 i 1830 . W tygodniu Msze św. codziennie o 800, 1700  i 1830
 2. Dziś o godz. 12.00 Msza Św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Sławomira Odera – Biskupa Gliwickiego. Składać ją będziemy Dobremu Bogu w duchu dziękczynienia za lata posługi ks. biskupa w naszej parafii. Do przeżywania tej wspólnej radości i czasu trwania na modlitwie serdecznie zapraszamy.
 3. W najbliższych dniach radości wielkanocnej w liturgii obchodzić będziemy :
 • w poniedziałek - uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika – głównego patrona Polski.
 • w sobotę - wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Fatimy.

                                        Tego dnia, w rocznicę początku objawień Matki Bożej w Fatimie, wieczorne czuwanie o godz. 20.00  a na  

                                        zakończenie Apel Jasnogórski. Na modlitwę przynosimy ze sobą świece.

 1. Trwa miesiąc maj poświęcony szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie. NABOŻEŃSTWA MAJOWE codziennie – w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 8.00 i 17.00 Na popołudniowe nabożeństwo o godz. 17.00 zapraszamy młodzież szkolną, dzieci i matki z najmłodszymi pociechami.
  W niedzielę Nabożeństwo Majowe po Mszy Św. o godz. 18.30. Wszystkich, którzy nie znajdują czasu lub okazji do wspólnej modlitwy w kościele, zachęcamy by słowami Litanii Loretańskiej modlić się w domach, we wspólnotach rodzinnych lub sąsiedzkich, w duchu szczególnego zawierzenia i ofiarowania się Matce Najświętszej.
 2. W Kościele trwa okres wielkanocny. Przypominamy o tym wszystkim, którzy nie byli jeszcze u spowiedzi i komunii św. wielkanocnej, aby skorzystali z daru łaski pojednania i zjednoczenia się w miłości z naszym Odkupicielem.
 3. W poniedziałek i czwartek o godz. 19.00 spotkanie przygotowujących się do sakramentu bierzmowania
 4. We wtorek wieczorna Eucharystia o godz. 18.30 a po niej spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej.
 5. W czwartek, 11 maja, w II czwartek miesiąca, wieczorna Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji „Życia”
 1. W sobotę 13 maja odbędzie się w naszej parafii UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Prosimy
  o modlitwę w intencji dzieci, szczególnie ich rodziców i bliskich. Próby dla dzieci przed uroczystością I Komunii świętej we wtorek i środę po mszy świętej o godz. 18.30. Spowiedź Święta dla dzieci i najbliższych w czwartek dla dziewczynek a w piątek dla chłopców od 16.00 do 17.00.
 1. Za tydzień w niedzielę, po Mszy Św. o godz.12.00 spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
 1. Msza Św. w rocznicę I Komunii Świętej dla dzieci z klas czwartych w niedzielę 28 maja o godz. 10.30
 1. W niedzielę 4 czerwca br. w Warszawie odbędą się uroczystości WPROWADZENIA RELIKWII NASZEGO PATRONA BŁ. KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO DO PANTEONU NARODOWEGO ŚWIATYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ. Jest to dla nas - dla naszej parafii, szczególne wydarzenie, w którym powinniśmy i pragniemy uczestniczyć. Dlatego organizujemy wyjazd autokarowy do Warszawy na tę uroczystość. Koszt wyjazdu 60 zł. Wyżywienie własne. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
 2. O poprowadzenie adoracji wspólnotowej w piątek 12 maja prosimy Pomocników Maryi Matki Kościoła, a w piątek 19 maja Scholę, rodziców dzieci
  i bliskich.
 3. Jak zawsze zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej, szczególnie polecamy kwartalnik biblijny Galilea jak również nowy
  nr miesięcznika W naszej rodzinie.
 4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w każdą środę o godz. 7.30 i 18.00. Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.30 do 18.30
 5. Polećmy Bogu zmarłych, których pożegnaliśmy w ostatnim tygodniu: śp. Elżbietę Podjacką, śp. Marcina Wojciechowskiego i śp. Barbarę Żurawską, której pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 10.00                                    Dobry Jezu a nasz Panie …

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

 

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II O POKÓJ NA ŚWIECIE

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny ! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, by ustały wszelkie prowokacje i przygotowania do wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny.       Amen.

 

MODLITWA O POKÓJ ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JANA PAWŁA II

 

Dobry Ojcze, nakazałeś ludziom, by czynili sobie ziemię poddaną. Dałeś przykazania, aby żyli spokojnie, bezpiecznie, w miłości. A ja tak często zapominam o tym, że przykazania mnie nie ograniczają, ale są dla mnie wielkim dobrem.

Święty Jan Paweł II powiedział, że "sprzeciwiając się planom Boga Stwórcy, człowiek wprowadza nieporządek, który niechybnie odbija się na reszcie stworzenia. Gdy człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża pokoju i pojednania, proszę Cię, Ojcze, o dar pokoju. Proszę o pokój w moim sercu, o pokój w mojej rodzinie, w mojej Ojczyźnie, na całym świecie. Nie pozwól, abym kiedykolwiek sprzeciwił się Twoim planom. I proszę o dar wiary dla rządzących, by i oni nie sprzeciwiali się Tobie.  Amen.

 

 

MODLITWA O USTANIE PANDEMII CORONA WIRUSA

 ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIEDZA STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

 

Błogosławiony Księże Stefanie ! Twoje serce nieustannie żyło głębią wiary / i pełnią miłości Boga. / W twojej duszy nigdy nie gasła nadzieja /
i harcerski zapał. / Nawet za cenę pogardy i cierpienia, nieustannie wzrastałeś w bezgranicznej służbie bliźniemu, /- aż do ofiary
z siebie. Przykładem kapłańskiego życia, a w nim umiłowaniem Eucharystii, pokazałeś jak być, w utrudzonym świecie, silnym i jasnym płomieniem Chrystusa - darem światła napełniającego Duchem Świętym. Gorliwość i pokora pozwoliły Ci stać się wzorem ewangelicznego siewcy.

Prosimy Cię błogosławiony księże Wincenty , módl się za nami, byśmy przeżywając czas pandemii i doświadczając zaraźliwej choroby nie tracili wiary, ale tak jak Ty potrafili nie ustawać w wysiłkach by w imię Chrystusa służyć sobie wzajemnie i dzielić się miłością. Uproś nam tę łaskę ! Niech Bóg, którego Imię zostało wezwane, w swojej wielkiej dobroci, odwróci od nas zarazę i zmiłuje się nad nami.

Temu wstawiennictwu zawierzamy cały Kościół, naszą umiłowaną Ojczyznę i naszą parafię. Kapłanom uproś łaskę wytrwałości i moc Ducha Świętego, chorym łaskę zdrowia, łaskę pokoju wszystkim żyjącym w zamęcie, siłę i wytrwałość lekarzom i pielęgniarkom. Niech radości spotkania Boga w niebie dostąpią wszyscy Ci, którzy z twego świata odchodzą.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami.    Amen.

S U P L I K A C J A

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami…

 1.   Od powietrza, głodu, ognia i wojny                W.  Wybaw nas Panie
 2.   Od nagłej i niespodzianej śmierci                   W.   Zachowaj nas Panie
 3.    My grzeszni Ciebie Boga prosimy                 W.   Wysłuchaj nas Panie

 
 

APEL BISKUPA TORUŃSKIEGO

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Pokój wam!

Wojna, która dotknęła naszego wschodniego sąsiada jest również dla nas bolesna i wzywa nas do solidarności z narodem ukraińskim oraz do konkretnej pomocy.

Pokój nie jest wyłącznie dziełem dyplomacji i zabiegów międzynarodowych, ale przede wszystkim jest darem Boga, który mogą przyjąć ludzie o wrażliwych sercach.

Dlatego w tej trudnej sytuacji najpierw potrzeba naszej modlitwy, modlitwy o pokój i przemianę ludzkich serc. Niech ta modlitwa towarzyszy nam każdego dnia w liturgii oraz w osobistej rozmowie z Bogiem. 

Z pomocą, w trwaniu na modlitwie, przychodzi nam bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, którego wspomnienie liturgiczne w naszej diecezji obchodziliśmy 23 lutego – w przededniu jawnej i okrutnej agresji militarnej na Ukrainę. Odczytuję to jako znak i wyzwanie, abyśmy za Jego wstawiennictwem prosili o pokój. Św. Jan Paweł II wynosząc Go na ołtarze – 7 czerwca 1999 roku w Toruniu - nazwał Błogosławionego człowiekiem pokoju i uczynił jego orędownikiem.

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, Środa Popielcowa niech będzie dniem modlitwy, pokuty i postu, szczególnie w intencji pokoju. Obok modlitwy potrzeba też czynów miłosierdzia i naszej ofiary. W najbliższą niedzielę oraz w Środę Popielcową gorąco proszę o złożenie ofiar do puszek po Mszach świętych, które zostaną przeznaczone na pomoc dla naszych Sióstr i Braci z Ukrainy.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas. Nasze diecezjalne Caritas jest już w tej chwili gotowe przyjąć uchodźców wojennych.

W tym trudnym czasie jeszcze raz pozdrawiam Was słowami naszego Zbawiciela: Pokój Wam!

Z błogosławieństwem i modlitwą

Wasz Biskup Wiesław

 Nowenna do błogosławionego ks. Stefana W Frelichowskiego. Plik PDF.

 

MODLITWA O OWOCE SYNODU

 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.