Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  17 października 2021 r. ( XXIX Niedziela Zwykła )

 1. Msze św. w niedzielę o godz.: 730, 900, 1030, 1200 i 1830 . W tygodniu Msze św. codziennie o 800, 1700  i 1830

SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO Z OKAZJI ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ SYNODU „KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU”

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, Kościół nieustannie wsłuchuje się w głos swoich członków oraz nasłuchuje głosu świata, by droga, którą kroczy i którą prowadzi ludzi do zbawienia stawała się drogą bezpieczną i dostępną dla każdego człowieka. Umiejętność słuchania jest nieodzownym elementem drogi wiary. Uczy nas tego sam Mistrz, nasz Pan Jezus Chrystus. Wielokrotnie zadawał swoim słuchaczom pytania i skłaniał ich do refleksji. Gdy dotarł ze swoimi uczniami pod Cezareę Filipową, prosił, by przedstawili Mu opinie na Jego temat, które usłyszeli od mieszkańców Ziemi Świętej (por. Mt 16, 13-20). Apostołowie skrupulatnie przedstawili zasłyszane opinie, nie wykluczając nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych czy absurdalnych. Już w pierwszych latach ewangelizacyjnej misji Apostołów zwołano Sobór Jerozolimski, który po wysłuchaniu każdej ze stron podjął ważne decyzje dla rozwoju młodej wspólnoty chrześcijan (por. Dz 15, 1-35). W takim duchu należy spojrzeć na Synod zwołany przez papieża Franciszka pod hasłem „Komunia, uczestnictwo, misja”, którego etap przygotowawczy odbędzie się we wszystkich diecezjach świata. To czas wsłuchiwania się w głos członków Kościoła oraz nasłuchiwania głosu świata, któremu mamy nieść Chrystusa. To wielka szansa budowania jedności między siostrami i braćmi w wierze oraz wrażliwości na tych, którzy żyją obok nas. Synod może pozwolić zarówno teraz, jak i w przyszłości reagować żywo na problemy ludzkie, realizować dzieło nowej ewangelizacji, duszpasterstwa, dialogu i docenić rolę wiernych świeckich, którzy, kierując się zmysłem wiary, wnoszą nieoceniony wkład w misję Kościoła. Wsłuchiwanie się w głos świata nie musi prowadzić do destrukcji wartości czy ich liberalizacji. Ufam, że Synod pozwoli na dostrzeżenie wielu aktualnych problemów, które w duchu objawionej Prawdy, którą jest sam Chrystus, będziemy mogli podjąć, by umocnić to, co słabe i ukazać drogę nawrócenia, miłości i pokoju. Uroczysta inauguracja Synodu w naszej diecezji odbędzie się 17 października w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Wszystkich diecezjan proszę o modlitwę w intencji Synodu, aktywne włączenie się w jego przebieg i troskę o własne uświęcenie, byśmy mogli budować świat pełen Boga.  
                                                                                                                 

Z serca wszystkim błogosławię     Wasz biskup Wiesław

 1. Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, to dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Angażuje on wszystkich katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. Jest to wyraz troski katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy doświadczyć miłości Boga. W tym roku Światowy Dzień Misyjny obchodzić będziemy w niedzielę 24 października, a nie jak wcześniej informowaliśmy w dniu dzisiejszym. Rozpocznie on Tydzień Misyjny, pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa więc głosimy”.
 2. Dziś o godz. 12.00 Msza Św. w intencji parafian, wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów, jak również we wszystkich waszych osobistych intencjach.
 3. W tym tygodniu w liturgii kościoła obchodzić będziemy:
 • w poniedziałek - święto św. Łukasza Ewangelisty. To również dzień modlitw w intencji pracowników Służby Zdrowia.
 • w środę - wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera. Dzień modlitw w intencji uczelni katolickich.
 • w piątek - uroczystość św. Jana Pawła II, papieża. Głównego Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako chrześcijanie, a tym bardziej my jako Polacy, wiemy dobrze, jak szczególne i ważne to wspomnienie. Tego dnia uroczysta Eucharystia sprawowana będzie w Toruńskim Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II o godz. 12.00  W tym roku Mszy św. odpustowej przewodniczył będzie Ks. prałat Sławomir Oder – postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego tego największego z rodu Polaków.
 1. Trwa MIESIĄC PAŹDZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCOWY. wytrwale i z miłością zachęcamy wszystkich do wspólnego odmawiania Różańca. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe odprawiane są codziennie o godz. 30 i o godz. 18.00 RÓŻANIEC DLA DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ICH RODZICÓW - codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 16.30 w sobotę o 18.00. Zachęcamy również do codziennego odmawiania różańca w rodzinach.

[ Modlitwę różańcową w poszczególne dni tygodnia prowadzą: W poniedziałki i czwartki – Żywy Różaniec, we wtorki i piątki – wspólnota Bożego Miłosierdzia, w środy i soboty -   Rycerstwo Niepokalanej. Przed Mszą św. wieczorną o godz. 18.00 w poniedziałek – Wspólnoty  Kościoła Domowego; we Wtorek – Akcja Katolicka ; w Środę – Krąg Biblijny i Pomocnicy Maryi Matki Kościoła; w Czwartek – Ministranci, Akolici i Lektorzy ; w Piątek – Młodzież ; w Sobotę – Kapłani; w Niedzielę – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ]

 1. We wtorek 19 października przypada 37 rocznica porwania i męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła.
 2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po Mszy Św. wieczornej.
 3. W sobotę 23 listopada wieczorna, w naszym kościele, Msza Św. o godz. 18.30 to Eucharystia „…z Druchem Wickiem”, a więc modlitwa za wstawiennictwem naszego przemożnego patrona bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
 4. Tego samego dnia w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu, odbędzie się III Sympozjum Józefologiczne, na które organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają kapłanów i świeckich. Sympozjum rozpocznie się o godz. 8.30 Mszą św.
 5. Zbliża się miesiąc listopad. W zakrystii można składać wypominki, jednorazowe, zbiorowe i roczne. Ze stolika przy wyjściu z kościoła można zabrać przygotowane formularze na WYPOMINKI i na Msze Święte za zmarłych.
 6. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. W zakrystii można nabyć nowy numer Galilei, poświęcony miastom Nazaret i Kana Galilejska, jak również nowy numer Katolickiego Tygodnika
 7. Nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy w miesiącu październiku odprawiamy w każdą środę w łączności ze Mszą św. o godz. 8.00, przed Mszą Św. odmawiamy wspólnie różaniec.
 8. W najbliższy piątek 15 października o poprowadzenie adoracji prosimy członków nowego chóru i scholi. Do tej modlitwy zapraszamy również rodziców i bliskich tych dzieci, a w piątek 29 października wspólnotę Bożego Miłosierdzia.
 9. Przypominamy, że każdego dnia trwa w naszym sanktuarium ADRORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Rozpoczyna się po wieczornym nabożeństwie o godz. 17.00 a kończy przed Mszą św. o godz. 18.30
 10. Dobremu Bogu polećmy zmarłych: śp. Antoniego Starkszyca.            

Dobry Jezu a nasz Panie …  

  

PRZYPOMNIENIE

Wszyscy uczestniczący wydarzeń religijnych odbywających się w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. 

Prosimy o zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy osobami. 

Od 26 czerwca w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit – maks. 75 proc. obłożenia.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.


MODLITWA O USTANIE EPIDEMII CORONA WIRUSA

 ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIEDZA STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO 


Błogosławiony Księże Stefanie ! Twoje serce nieustannie żyło głębią wiary / i pełnią miłości Boga. / W twojej duszy nigdy nie gasła nadzieja /
i harcerski zapał. / Nawet za cenę pogardy i cierpienia, nieustannie wzrastałeś w bezgranicznej służbie bliźniemu, /- aż do ofiary
z siebie. Przykładem kapłańskiego życia, a w nim umiłowaniem Eucharystii, pokazałeś jak być, w utrudzonym świecie, silnym i jasnym płomieniem Chrystusa - darem światła napełniającego Duchem Świętym. Gorliwość i pokora pozwoliły Ci stać się wzorem ewangelicznego siewcy.

Prosimy Cię błogosławiony księże Wincenty , módl się za nami, byśmy przeżywając czas pandemii i doświadczając zaraźliwej choroby nie tracili wiary, ale tak jak Ty potrafili nie ustawać w wysiłkach by w imię Chrystusa służyć sobie wzajemnie i dzielić się miłością. Uproś nam tę łaskę ! Niech Bóg, którego Imię zostało wezwane, w swojej wielkiej dobroci, odwróci od nas zarazę i zmiłuje się nad nami. 

Temu wstawiennictwu zawierzamy cały Kościół, naszą umiłowaną Ojczyznę i naszą parafię. Kapłanom uproś łaskę wytrwałości i moc Ducha Świętego, chorym łaskę zdrowia, łaskę pokoju wszystkim żyjącym w zamęcie, siłę i wytrwałość lekarzom i pielęgniarkom. Niech radości spotkania Boga w niebie dostąpią wszyscy Ci, którzy z twego świata odchodzą. 

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami. Amen.

S U P L I K A C J A

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami…

 1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny W.  Wybaw nas Panie
 2. Od nagłej i niespodzianej śmierci W.   Zachowaj nas Panie
 3.   My grzeszni Ciebie Boga prosimy W.   Wysłuchaj nas Panie 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA Z LISTU APOSTOLSKIEGO „PATRIS CORDE” OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

 

 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 

W liście apostolskim Patris corde (z ojcowskim sercem), opublikowanym 8 grudnia 2020 r. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi Patronem Kościoła katolickiego Ojciec Święty Franciszek ogłosił od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa.

Równo 150 lat wcześniej bł. Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa.

Cieśla z Nazaretu potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności.

[xDJD]


KIM BYŁ ŚWIĘTY JÓZEF?


            Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność.

Wiemy, że był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z dziewicą Maryją (por. Mt 1, 18; Łk 1, 27); „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39) i w czterech snach (por. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich miejsca” (Łk 2, 7). Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy (por. Łk 2, 8-20) i Magów (por. Mt 2, 1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie.

Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21). Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 2, 19-20).

W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował Dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi (por. Łk 2, 22-35). Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako obcy (por. Mt 2, 13-18). Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei – skąd, jak mówiono, „nie powstaje żaden prorok” i „nie może być nic dobrego” (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa (por. Łk 2, 41-50).

[PATRIS CORDE]

 

 

 

ŚWIĘTY JÓZEF W LITURGII KOŚCIOŁA

 

            Święty Józef jako jeden z nielicznych świętych posiada w kalendarzu liturgicznym więcej jak jedno wspomnienie.

Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 19 marca, a Wspomnienie Świętego Józefa Robotnika 1 maja.

Patronem Kościoła Katolickiego ogłosił go, jak już wiemy, bł. Pius IX. Jako Patrona robotników przedstawił go papież Pius XII, a św. Jan Paweł II jako Opiekuna Zbawiciela.

Papież Leon XIII 18 sierpnia 1889 r. napisał encyklikę o nabożeństwie do św. Józefa Quamquam pluries, a św. Pius X zatwierdził Litanię do świętego Józefa do publicznego odmawiania.

Św. Jan XXIII wprowadził wezwanie do św. Józefa do Kanonu rzymskiego w Mszale, a następnie do II, III i IV Modlitwy Eucharystycznej papież Franciszek.

Święty Józef jest wzywany jako patron dobrej śmierci, patron ojców, rodzin, kobiet w ciąży, czystości, ubogich, robotników, zwłaszcza stolarzy i cieśli, ale też sędziów i ławników, wzywa się go w rozterkach i wątpliwościach. Patronuje także Austrii, Belgii, Chinom, Chorwacji, Czechom, Hiszpanii, Kanadzie, Korei, Meksykowi, Peru, Portugalii i Wietnamowi.

Na obrazach święty Józef przedstawiany jest z Marią i Jezusem (obrazy Świętej Rodziny); w biblijnych scenach w szopce betlejemskiej, ofiarowania w świątyni, przy pokłonie Magów ze Wschodu, ucieczce do Egiptu, znalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni; poza tym trzymającego Jezusa na ręku, a także samego z narzędziami cieśli lub lilią, symbolem czystości.

[xDJDROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA W TORUNIU

 

W związku z rokiem św. Józefa w diecezji toruńskiej w każdym kościele w środę odmawiana będzie Litania do św. Józefa.

       Zostały zaplanowane także następujące wydarzenia w Toruniu:

1 maja – 18.00

Parafia św. Józefa

Msza święta z zawierzeniem św. Józefowi, początek peregrynacji obrazu Świętej Rodziny w Diecezji Toruńskiej, Pielgrzymka Mężczyzn Diecezji Toruńskiej


18 września

Parafia św. Maksymiliana Kolbego

Diecezjalny Dzień Skupienia dla grup gromadzących mężczyzn oraz członków Bractw Świętego Józefa,

23 października

III Sympozjum Józefologiczne

29 listopada

Parafia św. Maksymiliana Kolbe

Adwentowy Dzień Skupienia dla Mężczyzn

 

 

ODPUSTY W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej w roku św. Józefa można uzyskać dodatkowo odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wolność od przywiązania do grzechu) za:

 • rozważanie Modlitwę Pańską (przez co najmniej pół godziny)
 • udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie
 • na wzór Świętego Józefa spełnienie uczynku miłosierdzia względem ciała lub względem duszy
 • odmówienie Różańca Święte w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi
 • powierzanie codziennie swojej działalności opiece Świętego Józefa
 • wzywanie Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna
 • odmawianie Litanii do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju

Rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

[PENITENCJARIA APOSTOLSKA]

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 

Witaj, opiekunie Odkupiciela,

i oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

[FRANCISZEK PP.]