Intencje mszalne


 

 

NIEDZIELA 17 października 2021

  1. Niedziela Zwykła

07.30      + Zbigniewa Zielińskiego (4 rocz.)

09.00      + córkę Hannę (18 rocz.), Józefa i Marię Prużyńskich

10.30      + Mariannę i Jana Grobelnych

12.00      1) ZA PARAFIAN

                 2) + Ryszarda Niedźwieckiego (4 rocz.), Katarzynę Drzewiecką oraz zmarłych z rodzin Niedźwieckich i Trznadlów

                 3) + Janinę Kosińską (int. od rodziny Kępskich oraz Joli i Andrzeja Kosiedowskich)

18.30      + Adaminę Szywińską (greg. 17)

PONIEDZIAŁEK 18 października 2021

08.00      + Bronisławę Stankiewicz

17.00      1) + Rocha Joachima Kiełpińskiego (5 rocz.)

                 2) O spokój duszy i radość wieczną + Ryszarda Żuka (12 rocz.), rodziców Czesławy i Franciszka Patalasów oraz Anny i Stefana Żuków

18.30      1) + Irenę Górę (int. od wnuczki Agnieszki z rodziną)

                 2) + Adaminę Szywińską (greg. 18)

WTOREK 19 października 2021

08.00      + Joannę I Stanisława Badaczewskich oraz Justynę i Jana

17.00      + Ryszarda Jaworskiego (int. od siostrzenicy Wiesi z mężem)

18.30      1) W 30 rocznicę Sakramentu Małżeństwa Sylwii i Krzysztofa Rajkiewiczów z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

                 2) + Adaminę Szywińską (greg. 12)


ŚRODA 20 października 2021

08.00      + Irenę Kowalczyk-Kolesińską

17.00      1) W podziękowaniu za dar życia

                 2) + Zygmunta Mudlafa (13 rocz.)

18.30      1) + Marię Dąbrowską

                 2) + Adaminę Szywińską (greg. 20)

CZWARTEK 21 października 2021

08.00      1) O pomyślny przebieg operacji dla Elżbiety, wiarę nadzieję i miłość dla niej i jej rodziny oraz błogosławieństwo Boże dla lekarzy i personelu medycznego

                 2) + Jana Fabiszewskiego

17.00      1) + Andrzeja Szyjkowskiego (21 rocz.), rodziców z obu stron i brata Henryka

                 2) + Genowefę Wiśniewską, Honoratę i Stanisława Cyrankowskich oraz dziadków i babcie z obu stron

18.30      1) O błogosławieństwo Boże dla Cezarego w dniu urodzin

                 2) + Adaminę Szywińską (greg. 21)

PIĄTEK 22 października 2021

08.00      + Michała

17.00      1) + Bronisławę Stankiewcz

                 2) + Martę Lewandowską

18.30      1) + Helenę Osiewacz

                 2) + Adaminę Szywińską (greg. 22)

SOBOTA 23 października 2021

08.00      1) + Wawrzyńca Dydymskiego (62 rocz.) i żonę Małgorzatę

                 2) + Marię Dąbrowską (int. od sąsiadów z Moniuszki 49 i 47)

17.00      1) Dziękczynna z okazji 60. rocznicy Sakramentu Małżeństwa Stefanii i Zbigniewa Radziwoniuków z prośbą o Boże błogosławieństwo

                 2) + Adaminę Szywińską (greg. 23)

18.30      MSZA ŚWIĘTA Z DRUHEM WICKIEM