Intencje mszalne


 

 

INTENCJE MSZALNE

13.10.2019 r. 19.10.2019 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________

XXVIII Niedziela Zwykła (13.10.2019)

           7.30     Dziękczynna – Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
 o dalsze błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Św. oraz łaskę  
 zdrowia dla Jadwigi z okazji 80 urodzin

           7.30    O świętość życia, Dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych

           9.00 + Jana i Martę Syrockich

         10.30 + Marię Gumienną – greg. 29

         12.00 + Ryszarda Niedźwieckiego w 2 rocz. śm., Katarzynę Drzewiecką i dziadków z obojga stron

         12.00 + Stanisławę (k) i Piotra Sakowicz oraz Jadwigę Fastowicz

         18.30 + Stefanię Troch oraz Juliana (m) i Bronisławę (k) Jasińskich

         20.00 + Stanisławę (k) Wielewiecką w 3 rocz. śm., Zygmunta (m), Mariannę i Jana Wielewieckich

_________________________________________________________________________________________________________________________

Poniedziałek (14.10.2019)

           8.00 + Janusza Orłowskiego

         17.00 + Marię Gumienną – greg 30

         17.00 + Kazimierza Kołodziejskiego oraz rodziców Maksymiliana i Władysławę (k)

         18.30 + siostrę Barbarę, rodziców Zofię i Czesława (m) oraz pozostałych członków rodziny

_________________________________________________________________________________________________________________________

Wtorek (15.10.2019)

           8.00 + Irenę Grochowina

         17.00 + Kazimierza (m) Nalazka

         18.30 + Helenę Gahbler - Oskierka

_________________________________________________________________________________________________________________________

Środa (16.10.2019)

           8.00 + Annę Sakwińską

         17.00 + Stefana Niedzielskiego i Teodozję Guz

         17.00 + Kazimierza Rissmann

         18.30 + Wandę, Feliksa i Janusza Kowalewskich oraz Małgorzatę Biernat

_________________________________________________________________________________________________________________________

Czwartek (17.10.2019)  

           8.00    W intencji siostry Teresy

         17.00 + Helenę Gahbler - Oskierka

         17.00 + Jerzego, jego rodziców i rodzeństwo oraz Marię Wiśniewską

         18.30 + Irenę Grochowina

_________________________________________________________________________________________________________________________

Piątek (18.10.2019) 

           8.00     Miłosierdzie Boże

           8.00 + męża Kazimierza Lipińskiego

         17.00 + Rocha (m) Joachima Kiełpińskiego w 3 rocz. śm.

         18.30 + Irenę Grochowina

_________________________________________________________________________________________________________________________

Sobota (19.10.2019)

           8.00 + Zbigniewa Zielińskiego w 2 rocz. śm.

         17.00 + Marię i Czesława (m) Ruszkiewicz oraz rodzeństwo z obu stron

         17.00 + Janinę, Helenę i Franciszka Konopińskich oraz Antoninę i Teofila (m) Sudrawskich

         18.30 + Adama Łuckiego

_________________________________________________________________________________________________________________________